Chodzi o informacje o zamiarze: zebrania warzyw zanim dojrzeją (np. zielonych pomidorów) lub o pozostawieniu warzyw na polu i ich zaoraniu oraz wycofaniu ich z rynku - w świetle przepisów jest to przekazanie pełnowartościowych produktów na cele charytatywne np. do przedszkoli lub szkół.

Wymóg powiadomienia dotyczy tylko tych producentów, którzy planowali zrobić to po 22 czerwca (wtedy weszły krajowe przepisy o rekompensatach). Jeśli nie złożą w wyznaczonym terminie oświadczeń, nie otrzymają unijnej pomocy.

Powiadomienia producenci mogą dostarczać osobiście, faksem lub drogą elektroniczną (wycofania@arr.gov.pl) do oddziałów terenowych Agencji.

Agencja przypomina, że wnioski o rekompensaty poniesionych start Agencja będzie przyjmowała do 11 lipca.

Wysokość odszkodowań nie jest na razie znana, wiadomo, że Komisja Europejska przeznaczyła na ten cel, dla wszystkich krajów unijnych, 210 mln euro.

Agencja Rynku Rolnego oszacowała straty - na podstawie wstępnie zgłoszonych przez producentów warzyw - na maksymalnie 56 mln euro. Dotyczą one 1300 ha upraw warzyw.

Z rekompensat mogą skorzystać producenci ogórków, sałaty, pomidorów, endywii, papryki oraz cukinii, którzy od 26 maja do 30 czerwca br., ponieśli straty powstałe po załamaniu się rynku rolnego - w efekcie epidemii bakterii E-coli.

O unijną pomoc mogą wystąpić producenci oraz organizacje producentów owoców i warzyw, którzy stracili z powodu trudności w sprzedaży swojej produkcji bądź zaniechania zbiorów.

Gdy producenci wykażą takie straty, będą mogli dostać maksymalnie za 100 kg pomidorów - 33,2 euro, sałaty - 38,9 euro, ogórków - 24,0 euro, papryki - 44,4 euro; cukinii 29,6 euro.

Pieniądze za straty Agencja będzie wypłacała do 15 października br. Szczegółowe informacje o rekompensatach można znaleźć na stronie ARR (www.arr.gov.pl)