21 czerwca 2011 roku Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowych nadzwyczajnych środków wspierania rynków owoców i warzyw. Rozporządzenie zostało opublikowane 22 czerwca w Dz. U Nr 130 poz. 750. Agencja natychmiast opublikowała na swojej stronie internetowej warunki uczestnictwa w mechanizmie „Wsparcie w sektorze owoców i warzyw z tytułu kryzysu spowodowanego szczepem bakterii EHEC", w tym wzór wniosku o udzielenie wsparcia.

Aby otrzymać wsparcie należało w okresie od 26 maja do 30 czerwca 2011 r. przeprowadzić działania:
- wycofania produktów z rynku,
- niezbierania plonów,
- zbierania zielonych plonów.

W terminie do 11 lipca 2011 r. należało w Oddziale Terenowym Agencji złożyć wniosek u udzielenie wsparcia. Rekompensaty przysługiwały w przypadku fizycznego dokonania powyższych działań, potwierdzonych kontrolą na miejscu i dotyczyły upraw polowych i szklarniowych. W warunkach polskich nieliczne uprawy polowe spełniały wymogi kwalifikowalności do wsparcia np. w przypadku działania niezbierania warzywa musiały być gotowe do zbioru i spełniać warunki jakości handlowej, z tego powodu z północnej części kraju nie było praktycznie wniosków dot. upraw polowych. Stanowczo należy podkreślić, iż w ramach mechanizmu nie podlegały rekompensatom - szkody ekonomiczne tj. straty ekonomiczne wynikające z różnicy pomiędzy cenami osiąganymi przed i po kryzysie spowodowanym EHEC. W rezultacie do Agencji wpłynęło około 4800 wniosków producentów warzyw z całego kraju. Szeroko zakrojone działania informacyjne spowodowały, iż staliśmy się jednym z największych ( obok Hiszpanii ) beneficjentów środków w UE - czytamy w komunikacie ARR.