Zarząd Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego skierował do Wiktora Szmulewicza - prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych - pismo o podjęcie działań, mających na celu wydłużenie terminu składania wniosków o dopłaty obszarowe na rok 2023 do 30 czerwca. 

Prezes Bronisław Węglewski tak argumentuje wniosek łódzkiego samorządu: "W dalszym ciągu brakuje części przepisów wykonawczych, co uniemożliwia rolnikom zapoznanie się przepisami i warunkami przyznania płatności na rok 2023. Natomiast doradcy rolni są dopiero szkoleni z zasad wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego na rok 2023r."

Jak ujawnia Bronisław Węglewski we wspomnianym wniosku: "w pierwszych trzech dniach składania wniosków na kampanię 2023 żaden rolnik w kraju nie złożył wniosku w ramach ekoschematu".