Komitet Monitorujący PROW 2007-2013 przyjął 9 września uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmian tabel finansowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Uchwała ta przewiduje zwiększenie budżetów działań: „Ułatwienie startu młodym rolnikom” o kwotę 23 mln euro oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" o 17,25 mln euro. Zmiany te wymagają akceptacji Komisji Europejskiej.

Krajowa Rada Izb Rolniczych poinformowała o staraniach o zwiększenie budżetu na „Ułatwianie startu młodych rolników” i swoich oczekiwaniach z tym związanych:

„W związku z dyskusją jaka miała miejsce podczas XIV Posiedzenia KRIR, Zarząd  KRIR wystąpił do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą  o wyjaśnienia w sprawie wnioskodawców, którzy w ramach naboru przeprowadzonego w bieżącym roku ubiegali się o przyznanie premii dla młodych rolników, lecz z powodu ograniczeń budżetowych nie uzyskali tego wsparcia, natomiast rozpoczęli prowadzenie działalności rolniczej.

ARiMR poinformowała, że na mocy Uchwały Nr 95 Komitetu Monitorującego  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z dnia 9 września 2014 r., budżet działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom" został zwiększony o 23 mln euro. W przypadku zaakceptowania powyższej uchwały przez KE, pozwoli to na  przyznanie pomocy ok. 900 kolejnym wnioskodawcom.

Agencja zapewniła, że dołoży wszelkich starań, aby decyzje przyznające pomoc dla kolejnej grupy osób wydane zostały niezwłocznie po zaakceptowaniu przez Komisję Europejską wspomnianej wyżej Uchwały Komitetu Monitorującego. Priorytetowo w tym względzie zostaną potraktowane osoby, które rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w terminie graniczącym z dopuszczonym w powyżej wspomnianym rozporządzeniu WE Nr 1974/2006 okresem 18 miesięcy. W odniesieniu do tych osób, decyzje zostaną wydane w pierwszej kolejności.”