Jak podaje DG AGRI, Komisja jest w trakcie "oceny sytuacji".

Jeśli propozycja zostanie przyjęta, wszystkie kraje członkowskie będą mogły wypłacić zaliczki dopłat w wysokości 50 proc. od 16 października, a nie od 1 grudnia.

Podobnie jak w roku ubiegłym, zaliczki mają pomóc rolnikom, którzy mają problemy z płynnością finansową w wyniku dużych strat spowodowanych ekstremalnymi warunkami pogodowymi. 

W ubiegłym roku 10 państw członkowskich (Portugalia, Hiszpania, Włochy, Grecja, Litwa, Węgry, Francja, Łotwa, Rumunia oraz Irlandia) ubiegało się o możliwość wcześniejszego wypłacania zaliczek dopłat bezpośrednich.

Polska nigdy nie wypłaciła takich zaliczek.