Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) poinformowała w ubiegłym miesiącu, że w tym roku nie będzie nowego naboru wniosków dla rolników, którzy chcą przekazać swoje gospodarstwo następcom w zamian za uzyskanie renty strukturalnej z powodu braku pieniędzy na ten cel.

Szef resortu rolnictwa tłumaczył, że przesuwanie środków między poszczególnymi programami napotyka na sprzeciw ze strony KE. Komisja stoi na stanowisku, że najpierw trzeba ocenić rozpoczęte działania, a dopiero gdy są one nieskuteczne, przesuwać pieniądze na inne cele.

"Przeciwne przesuwaniu środków są także osoby zainteresowane realizacją innych działań. Często mają oni już przygotowane projekty i tylko czekają na nabór wniosków, by móc ubiegać się o unijne pieniądze" - wyjaśniał minister.

"Chciałbym, by jeszcze jeden, może dwa nabory w tym działaniu można było zrealizować" - powiedział Sawicki. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007- 2013 nabór na wniosków na renty strukturalne odbył się dwukrotnie, w 2007 i 2008 r. Ogółem w tym okresie rolnicy złożyli 17,1 tys. wniosków.

W ramach PROW 2004-2005 renty strukturalne otrzymuje 50 tys. rolników. Obecnie wysokość renty strukturalnej wynosi nieco ponad 900 zł na osobę. Renta może być wypłacana maksymalnie przez 10 lat, do chwili ukończenia przez rolnika 65 lat. W ramach PROW realizowane będą 22 działania. Polska na PROW ma 17,2 mld euro, z czego 4 mld euro pochodzi z budżetu krajowego. Jak powiedział Sawicki, dotychczas ARiMR wydała 6,5 mld euro. Dotychczas Agencja na renty strukturalne wydała łącznie ok. 1,5 mld zł. Limit środków na to działanie w ramach PROW
2007-2013 wynosi 2,18 mld euro.

Źródło: PAP