Ogłoszenie upadłości lub wszczęcie powtórnego postępowania upadłościowego czy otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także likwidacja podmiotu, któremu sprzedano świnie lub tytoń są podstawą do ubiegania się o zapłacenie przez ARiMR należnych od nich pieniędzy - o ile przynajmniej raz w latach 2014–2017 nie zostały zapłacone.

Nabór wniosków potrwa przez dwa pierwsze tygodnie sierpnia. Wnioski będą dostępne na stronie ARiMR.

Więcej o zasadach pomocy: ARiMR zapłaci faktury także za likwidowane firmy skupujące tytoń i świnie