- Szkody są większe dla producentów, niż dla całego rynku. Będziemy podejmowali działania naprawcze, pomocy dla tych regionów i gospodarstw, które ucierpiały – zapewnił minister rolnictwa Marek Sawicki na konferencji prasowej zorganizowanej w Sejmie. – Wynika to z dotychczas obowiązujących przepisów, związanych z umarzaniem czy też odraczaniem składek na KRUS. Pomoc będzie realizowana przez prezesa ANR. Rolnicy mogą też skorzystać z umorzeń i odroczeń w zakresie podatku rolnego. Chcę podkreślić, że dla tych obszarów chcemy rozszerzyć możliwość uzyskania środków z PROW na odnowienie produkcji po klęskach żywiołowych, to co było stosowane w przypadku powodzi.

Minister zapowiedział wsparcie na warunkach jak dla powodzi dla wszystkich klęsk żywiołowych po zmianie rozporządzenia z 13 września 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”.

Warunkiem uruchomienia pomocy realizowanej przez ARiMR jest oszacowanie strat przez komisję powołaną przez wojewodę. Muszą one uwzględniać ubytek w plonie i w majątku trwałym.