Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie pozostało głuche na prośby rolników o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku. Projekt zmian został przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany obecnie do sejmu (Komisja Polityki Społecznej i Rodziny).

Jak udało się nam dowiedzieć, zaproponowane zmiany w art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.), umożliwią rolnikom/producentom rolnym, zatrudniającym co najmniej jednego pracownika, zatrudnianie osób bezrobotnych, skierowanych przez starostów do pracy w gospodarstwach rolnych.

Wiąże się z tym przyznanie producentom rolnym refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia utworzonych stanowisk pracy ze środków Funduszu Pracy. Zasady przyjmowania pracowników mają być analogiczne jak w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Źródło: farmer.pl