Program skierowany jest do bibliotek publicznych ze wszystkich gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz tych gmin miejskich, które liczą do 20 tys. mieszkańców. Jego główny cel to pomoc bibliotekom w przekształcaniu się w nowoczesne, wielofunkcyjne centra informacyjne, kulturalne i edukacyjne oraz umożliwienie różnym grupom społecznym dostępu do wiedzy i informacji.

Zaplanowany na pięć lat Program Rozwoju Bibliotek finansowany jest głównie z grantu w wysokości 28 mln USD, przekazanego Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa i Melindy Gates. Dodatkowo firma Microsoft zobowiązała się przekazać bibliotekom oprogramowanie o łącznej wartości 5 mln USD.

W 2009 roku rozpoczęła się pierwsza runda Programu Rozwoju Bibliotek, a o przyjęcie starały się aż 2884 biblioteki z całej Polski. Do programu zakwalifikowano 64% chętnych - łącznie 1865 placówek.
Nabór do II rundy Programu Rozwoju Bibliotek rozpocznie się 31 stycznia 2011 r. i potrwa do 31 marca 2011 r.