Program bioasekuracji dla gospodarstw utrzymujących świnie jest od kwietnia opracowywany.

„Rolnicy oczekują na przyspieszenie prac nad programem Głównego Lekarza Weterynarii, jak również zmian w ustawie o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych, które pozwoliłyby na pokrycie kosztów programu z budżetu państwa i obniżyłoby zwiększone koszty finansowe gospodarstw utrzymujących świnie, ponoszone obecnie przez producentów z Podlasia” – napisał Wiktor Szmulewicz, prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych, w piśmie do ministra Marka Sawickiego.

Zarząd KRIR wystąpił również o przedstawienie informacji nt. stanu prac legislacyjnych nad programem biosekuracji związanym z afrykańskim pomorem świń, wskazując, że kolejny przypadek ASF wydłuża o kolejnych 6 miesięcy zakaz eksportu, co jeszcze zwiększy straty producentów. Brak bioasekuracji zwiększa możliwość rozprzestrzeniania się wirusa ASF i przeniesienia go poza strefę buforową, co grozi miliardowymi stratami dla naszej całej gospodarki – czytamy w piśmie.