Propozycja niewielkich biogazowni, dostosowanych do gospodarstw o stosunkowo małym potencjale surowcowym, powstała w firmie start-upowej Mikrobiogaz. Spółka korzysta ze wsparcia programu "Kapitał dla energii", realizowanego przez Euro-Centrum. Projektowane przez spółkę biogazownie mają kosztować od 250 do 900 tys. zł.

To już siódme przedsięwzięcie Parku w ramach projektu "Kapitał dla energii", finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tym przypadku chodzi o projekt instalacji biogazowej, w której parametry wytwarzanej energii mieszczą się w przedziale od 8 do 24 kW mocy elektrycznej oraz od 4 do 18 kW mocy cieplnej. Instalacja bioenergetyczna jest zaprojektowana w taki sposób, że może być łatwo rozbudowywana w zależności od potrzeb użytkowników.

Innowacyjne rozwiązanie Mikrobiogazu uzyskało dofinansowanie ze środków projektu "Kapitał dla energii" w wysokości 660 tys. zł.

Współzałożyciel spółki Wojciech Kurdziel przypomniał, że proces wydzielania metanu jest obecny w przyrodzie niezależnie od człowieka, który może jedynie stworzyć optymalne warunki do powstawania tego gazu. Biogazownię może wybudować każdy, kto ma dostęp do regularnego strumienia substancji organicznej. W przypadku małych gospodarstw korzysta się z odpadów przy produkcji rolno-hodowlanej.

Koszt instalacji biogazowej zależy od wielkości zbiornika fermentacyjnego oraz materiału, z jakiego jest on wykonany. W większych instalacjach stosuje się zbiorniki betonowe. Cena uzależniona jest też od wielkości zbiornika fermentacyjnego praz kogeneratora, czyli układu gazowego silnika spalinowego, który napędza generator prądu elektrycznego.

Program wspierający innowacje w obszarze poszanowania energii adresowany jest do pomysłodawców planujących rozpoczęcie działalności w dziedzinie odnawialnych źródeł energii (OZE) - przede wszystkim do tych, którzy planują komercjalizację wyników swoich badań i wynalazków. Maksymalna kwota dofinansowania to 200 tys. euro.

Jak przypomniała Monika Pilip, członek zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Euro-Centrum i menedżer projektu "Kapitał dla energii", w przypadku biogazowni możliwe jest również otrzymanie wsparcia finansowego w ramach działań realizowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dofinansowanie na poziomie do 60 proc. dla inwestorów prywatnych możliwe jest także w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Z kolei mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o środki z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. System dotacji i preferencyjnych pożyczek oferują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska; produkty tej samej kategorii w swojej ofercie posiada również BOŚ Bank - wskazała Pilip.