Według zapisów PROW o pomoc mogą się oni starać jedynie ci młodzi rolnicy, których powierzchnia przejmowanych gospodarstw nie jest mniejsza, niż średnia powierzchnia gospodarstwa w całym w kraju. Przypomnijmy, że proponowana wielkość pomocy to 50 tys. zł.

Jak tymczasem zauważa europoseł Siekierski, taki zapis dyskryminuje rolników z niektórych województw. - Średnia powierzchnia gospodarstw w kraju wynosi 9,57 ha, podczas gdy w województwie małopolskim jest to zaledwie 3,62 ha, w podkarpackim 4,23 ha, świętokrzyskim 5,18 ha, a w województwie śląskim 6,2 ha. Oznacza to, ze ogromna grupa młodych rolników pochodzących z tych rejonów (w województwie małopolskim sięga ona aż 90 proc. potencjalnych beneficjentów), pozbawiona została szans na ubieganie się o uzyskanie dotacji, czym niepomiernie upośledzono ich pozycje – argumentuje we wniosku do RPO europoseł.

Według eurodeputowanego, sformułowane przez resort rolnictwa kryteria konieczne dla uzyskania dotacji przez młodych rolników są jawnym łamaniem praw obywatelskich zapewnionych wszystkim Polakom w konstytucji: (…) mamy do czynienia z rażąca niezgodnością tego uregulowania z art. 2 oraz art. 32 Konstytucji RP. Co więcej, pojawia się tu problem ukrytej dyskryminacji, gdyż  pozornie neutralny zapis PROW 2007 -2013 w rzeczywistości prowadzi do różnicującego traktowania rolników, znajdujących się w podobnej sytuacji, przyczym brak jest dla tego zachowania racjonalnego uzasadnienia.

Czesław Siekierski uważa ponadto, że szczegółowe regulacje w „młodym rolniku” są sprzeczne z oczekiwanymi efektami PROW. Chodzi o możliwe osłabienie konkurencyjności gospodarstw w „pokrzywdzonych” województwach.     

Błąd w „młodym rolniku” dostrzegł także resort rolnictwa. Dwa tygodnie temu minister Mojzesowicz poinformował, że już wystąpił do Komisji Europejskiej o modyfikację warunku, który narzuca przyjmowanie średniej powierzchni gospodarstwa w danym kraju, jako kryterium w działaniu PROW. Nie udało nam się jeszcze ustalić, jakie efekty wywołało pismo ministra w Brukseli.

Źródło: Farmer.pl