Umowy w tej sprawie podpisano dzisiaj w Białymstoku z czterema lokalnymi grupami działania, spośród 16 działających na terenie województwa podlaskiego. Są to stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu", LGD "Puszcza Knyszyńska", LGD "Puszcza Białowieska" oraz fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca".

Najwięcej środków w wysokości 5 mln zł otrzymała LDG "Tygiel Doliny Bugu", dotację w wysokości 4,1 mln zł uzyskała LGD "Puszcza Knyszyńska", ponad 2,4 mln zł - LGD "Puszcza Białowieska", a blisko 2,4 mln zł - fundacja "Kraina Mlekiem Płynąca".

Wicemarszałek województwa podlaskiego, Mieczysław Baszko powiedział, że te dodatkowe pieniądze na swoją działalność otrzymały najlepsze lokalne grupy działania z terenu województwa. Dodał, że jest to nagroda za pracę tych grup w lokalnym środowisku.

Jak powiedziała dziennikarzom zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku, Jadwiga Bogucka-Skorochodzka, pieniądze zostały rozdysponowane w ramach dodatkowego naboru do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Dodała, że te dodatkowe środki otrzymały grupy działania, które do tej pory najlepiej sobie radziły z realizacją LSR.

W konkursie oceniano m.in. liczbę pozytywnie zweryfikowanych projektów. Bogucka-Skorochodzka dodała, że te dodatkowe pieniądze muszą być przeznaczone na działania, które zostaną zrealizowane do 2015 roku.

Joanna Sokólska z LGD "Puszcza Knyszyńska" powiedziała dziennikarzom, że grupa przeznaczy pieniądze na projekty turystyczne i poprawę jakości życia na wsi. Dodała, że LGD chce, aby były to działania dotyczące turystyki aktywnej przy szlakach. Środki zostaną też przeznaczone na projekty prozdrowotne, na tworzenie np. spa, siłowni czy saun.

Agnieszka Wojtkowska z LGD "Tygiel Doliny Bugu" powiedziała, że pieniądze zostaną przeznaczone na remont świetlic czy remont placów przy tych budynkach. LGD będzie też wspierać projekty z zakresu alternatywnych źródeł energii, dotyczących np. wykorzystania solarnych generatorów energii elektrycznej. Część środków zostanie też przeznaczona na promocję regionu.

Bogucka-Skorochodzka oceniła, że działalność Lokalnych Grup Działania, współdziałających z samorządami i lokalnymi przedsiębiorcami, wywiera pozytywny wpływ na rozwój wsi regionu i aktywizuje ich mieszkańców.

Dotychczas lokalne grupy działania regionu otrzymały w ramach PROW ponad 90 mln zł.