W informacji na temat rolnictwa, 4 marca zaprezentowanej w Sejmie przez ministra Marka Sawickiego, poinformowano, że zakontraktowano już 100 proc. budżetu PROW 2007–2013, zaś do beneficjentów trafiło 62,7 mld zł, w tym 47,24 mld zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, co stanowi 85,1% alokacji środków EFRROW przeznaczonych na realizację PROW 2007–2013.

Wsparcie w ramach PROW 2007-2013 stanowiło istotny impuls do przeprowadzenia największego procesu modernizacyjnego polskiej wsi w ostatnich 25 latach - podano.

„W ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” wsparcie otrzymało ponad 51 tys. rolników na kwotę blisko 8,6 mld zł, co pozwoliło na: zmodernizowanie ponad 46 tys. gospodarstw, zakup ok. 300 tys. maszyn i urządzeń do produkcji rolnej, wybudowanie i zmodernizowanie ponad 3,2 mln m2 budynków gospodarczych. W celu ułatwienia przejmowania lub zakładania gospodarstw rolnych przez osoby młode o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych przyznano pomoc dla ponad 26 tys. młodych rolników. Pomoc finansową na realizację przedsięwzięć modernizujących zakłady przetwórcze i poprawiających jakość rynków hurtowych wypłacono już 1 052 podmiotom sektora rolno – spożywczego. Ponad 6 tys. gospodarstw zniszczonych w wyniku klęsk naturalnych otrzymało pomoc na odtworzenie produkcji. Wsparciem objęto 1 287 grup producentów rolnych” – podano w informacji.