PRZEGLĄD PRASY: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z początkiem maja miała rozpocząć przyjmowanie wniosków na sfinansowanie programu „Młody Rolnik” i rent strukturalnych. Pieniądze na ten cel miały pochodzić głównie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW). Jednak dziś żaden z tych programów pomocowych dla wsi nie został uruchomiony i nawet nie wiadomo, kiedy rolnicy będą mogli rozpocząć starania o należne im pieniądze.
Według Małgorzaty Książak, rzeczniczki prasowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obecna sytuacja jest spowodowana przedłużającymi się negocjacjami z Komisją Europejską . Sfinalizowanie ustaleń między obiema stronami i zatwierdzenia PROW spodziewać się można prawdopodobnie na jesieni tego roku. W ramach PROW Polska wieś ma otrzymać w latach 2007 - 2013 - 17 mld euro. Obecnie ministerstwo nie jest w stanie sprecyzować daty przyjmowania dokumentów, ale obiecuje realizacje postanowień przez biura ARiMR w najbliższych kliku tygodniach.

Źródło: Nowej Trybunie Opolskiej