Nowe przepisy dotyczące płatności bezpośrednich, w tym tzw. zazielenienia, zaplanowane w ramach reformy WPR wejdą w życie dopiero w 2015 roku - zapowiedzial na spotkaniu z dziennikarzami komisarz ds. rolnictwa Dacian Ciolos.


Do tej pory Komisja Europejska zapowiadała, że nowa zreformowana WPR będzie obowiązywała od początku 2014 roku.


Jednak jak informuje KE, ze względu na czas, jaki pozostał na osiągnięcie porozumienia, wprowadzenie przepisów ws. I filara od 2014 roku jest nierealne.


Mimo że rok 2015 jest już docelowym terminem dla nowego systemu płatności bezpośrednich, to nowy program rozwoju obszarów wiejskich (II filar Wspólnej Polityki Rolnej) będzie realizowany zgodnie z planem - od 2014 r., jeśli porozumienie polityczne w sprawie WPR zostanie osiągnięte w pierwszej połowie przyszłego roku.