Poinformowano, że Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego skierował 22 doradców, którzy nieodpłatnie pomagają rolnikom przygotować wnioski. W przygotowaniu jest około 400 wniosków.
Ponadto oddziały Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego zorganizowały ponad 100 spotkań informacyjnych na temat dostępnych form pomocy, w których udział wzięło prawie 1900 rolników