Uzgodniony przez przywódców państw na szczycie UE 7-8 lutego budżet nie jest prawnie wiążący i musi zostać jeszcze przetłumaczony na formalny tekst prawny, który z kolei może ulec zmianie po uwzględnieniu „brakujących elementów" sugerowanych przez Parlament Europejski.

Zaraz po unijnym szczycie szefowie czterech z siedmiu frakcji w PE  zapowiedzieli, że nie mogą zaakceptować budżetu w przyjętej formie.

Jak wskazują niektóre źródła, PE ma głosować nad niewiążącą propozycją budżetu podczas marcowej sesji plenarnej, która odbywać się będzie od 11 do 14 marca. Podczas sesji przedstawione zostaną ogólne wymagania europosłów - czyli co musi być zmienione w propozycji budżetowej, aby PE mógł ją poprzeć.

Kiedy PE przedstawi swoje stanowisko, przystąpi następnie do rozmów z Prezydencją, aby uzgodnić w jakim zakresie propozycja może być „dostrojona".

Dalszy harmonogram nadal pozostaje niejasny - niektóre źródła wskazują, że przygotowanie formalnej propozycji PE w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych może zająć 3 miesiące, a oficjalna decyzja PE w sprawie przyjęcia lub odrzucenia budżetu pojawi się nie wcześniej niż w lipcu.

Dziś Parlamentarna Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi (COMAGRI) analizuje konsekwencje oraz wpływ ustalonego przez unijnych przywódców budżetu na trwający proces reformy Wspólnej Polityki Rolnej.