W nowym systemie dopłat bezpośrednich będzie wprowadzony wymóg dywersyfikacji upraw.

Dywersyfikacja będzie już od przyszłego roku dotyczyć gospodarstw rolnych o powierzchni od 10 ha gruntów  ornych.

Ministerstwo Rolnictwa opracowało szczegółowy projekt dopłat i przesłało go do zatwierdzenia w Komisji Europejskiej.

Podano w nim następujące zasady dywersyfikacji:

* przede wszystkim dywersyfikacja upraw dotyczy gospodarstw, w których występuje:

a) od 10 do 30 ha gruntów ornych – te zobowiązane będą do prowadzenia co najmniej 2 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych;

b) powyżej 30 ha gruntów ornych – zobowiązane będą one do prowadzenia co najmniej 3 różnych upraw na gruntach ornych, przy czym uprawa główna nie może zajmować więcej niż 75 proc. gruntów ornych, a dwie uprawy łącznie nie mogą zajmować więcej niż 95 proc. gruntów ornych;

* za odrębną uprawę uznawany będzie:

- rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw,

- gatunek z rodzin krzyżowych (Brassicaceae), psiankowatych (Solanaceae) i dyniowatych (Cucurbitaceae),

- forma ozima i jara tego samego rodzaju.

- grunt ugorowany,

- trawa lub inne rośliny zielne (z przeznaczeniem na paszę);

* w okresie od 15 maja do 15 lipca uprawiane rośliny powinny znajdować się na polu. Będzie to podległo sprawdzeniu przez organ kontrolny;

* w celu obliczenia udziału upraw rolnik może zadeklarować daną działkę tylko raz w danym roku składania wniosków.