W ramach „Modernizacji gospodarstw rolnych” z aktualnego PROW przeprowadzono pięć naborów wniosków, w tym dwa w 2018 r. Złożono 57 tys. wniosków, w tym ponad 51 tys. (90 proc. wszystkich) na obszar d (racjonalizacja technologii produkcji, czyli maszyny).

Do końca 2018 r. ponad 21 tys. wniosków zostało odrzuconych lub wycofanych.

Podpisano 14 553 umowy na kwotę 3065,2 mln zł, w tym 12 530 w obszarze d.

Zrealizowano płatności w ramach 9060 operacji na łączną kwotę 1 531 mln zł, w tym w 2018 r. na kwotę 1073,4 mln zł.

Zakończono realizację 7108 operacji, w tym 299 w ramach wspólnego wnioskowania.

W ramach zakończonych operacji beneficjenci zakupili 27,3 tys. sztuk sprzętu ruchomego, w tym m.in.:
- 5,9 tys. narzędzi i maszyn do uprawy gleby,
- 4 tys. maszyn do nawożenia,
- 2,4 tys. ciągników rolniczych,
- 2,2 tys. maszyn i urządzeń do siewu i sadzenia,
- 1,8 tys. przyczep transportowych,
- 1,6 tys. maszyn do zbioru (bez kombajnów zbożowych).

Ponadto beneficjenci wybudowali lub zmodernizowali m.in.:
- blisko 2 tys. budynków produkcyjnych (z czego 44 proc. to obory),
- 181 tys. m kw. placów manewrowych,
- 52 tys. m kw. powierzchni wybudowanych lub zmodernizowanych obiektów służących do przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
- 47 tys. m sześc. zbiorników na gnojówkę i gnojowicę
- 16 tys. m kw. płyt obornikowych.

Beneficjenci założyli też 915,8 ha sadów lub plantacji krzewów owocowych gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat.