- Kontrakt terytorialny jest narzędziem realizacji polityki rządu we współpracy z województwem samorządowym w ramach polityki spójności – mówił poseł Jan Krzysztof Ardanowski. - Kiedy rząd negocjował perspektywę finansową 2014–2020 w obszarze polityki rolnej, niestety sukcesów w ramach tych negocjacji jako Polska nie uzyskaliśmy. Wtedy argumentem padającym ze strony przedstawicieli rządu, w tym bardzo mocno podkreślanym przez zmieniających się ministrów rolnictwa, było twierdzenie, że polska wieś, która została ograbiona z części środków w ramach wspólnej polityki rolnej, zarówno pierwszego jak i drugiego filara, uzyska silne, istotne, odczuwalne, znaczące wsparcie w ramach polityki spójności, że rząd gwarantuje, nawet padały kwoty rzędu 5,2 mld euro w ramach polityki spójności, dodatkowe środki na obszary wiejskie, dedykowane obszarom wiejskim.

Po tym przypomnieniu poseł pytał: - Proszę wskazać, panie ministrze, gdzie w kontraktach terytorialnych, w odniesieniu do których województw zostały zapisane, i w jakiej wysokości, środki dedykowane obszarom wiejskim w ramach realizowanej przez rząd polityki rozwoju finansowanej ze środków polityki spójności. Jeżeli nie usłyszę, nie uzyskam precyzyjnej odpowiedzi, również odpowiedzi na piśmie, której oczekuję od pana, wskazującej dokładnie kwoty i działania, które są dedykowane obszarom wiejskim, będę uważał, że do tej pory byliśmy mamieni działaniami propagandowymi, obietnicami bez pokrycia, czyli pewnego rodzaju hucpą propagandową, że nie chodziło o rzeczywiste środki, które mogą wesprzeć rozwój obszarów wiejskich, z zakresu polityki spójności.

Podobny punkt widzenia zaprezentował poseł Cezary Olejniczak: - Rząd, jak również pan minister Stanisław Kalemba mówili, że wspólna polityka rolna i mniejsze środki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które zostały wynegocjowane, zostaną zrekompensowane środkami z polityki spójności. Pan premier Donald Tusk ogłaszał ogromny sukces, że tam jest tyle pieniędzy, że starczy również na polską wieś i na rolnictwo. Okazuje się – spojrzałem, jak jest w przypadku województwa łódzkiego, jak również pozostałych województw – że tak naprawdę nie będzie tych pieniędzy na obszary wiejskie. Proszę odpowiedzieć, panie ministrze, na pytanie, czy rzeczywiście tak jest. Uchwaliliśmy dwa tygodnie temu w Sejmie ustawę o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich i są tam wskazane inwestycje, które miały być finansowane z polityki spójności, czyli drogi, kanalizacje itd., kosztem modernizacji polskich gospodarstw i przemysłu rolno-spożywczego.

Odpowiedzi udzielił wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz:

- Pytania, które państwo zadawaliście, dotyczyły wielkości środków przeznaczonych generalnie na obszary wiejskie. W umowie partnerstwa zawartej między Polską a Komisją Europejską jest wyraźnie napisane, że na ten cel, na rozwój obszarów wiejskich jest przeznaczona kwota 5,2 mld euro. Oczywiście później jest to szczegółowo opisane w poszczególnych programach. Panowie posłowie pytali o tę kwestię, przekażemy państwu opis tego problemu w piśmie, którego państwo od nas oczekiwaliście – zapowiedział.