A dotychczasowa polityka zapewniała wzrost w tej dziedzinie.

- Najnowsze dane wskazują, że rolnictwo ekologiczne w Polsce stale się rozwija, o czym świadczy ciągle zwiększająca się liczba gospodarstw ekologicznych - stwierdziła wiceminister. - W 2012 r. w Polsce było ponad 25 tys. gospodarstw ekologicznych. Najwięcej gospodarstw ekologicznych było w województwach: warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim i podlaskim. Największa użytkowana ekologicznie powierzchnia w 2012 r. znajdowała się w województwach zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. Ogółem powierzchnia upraw, użytkowanych zgodnie z przepisami prawa o rolnictwie ekologicznym, w 2012 r. wyniosła w sumie ponad sześćset sześćdziesiąt tysięcy hektarów. W okresie 2003-2012 powierzchnia użytków ekologicznych, objętych płatnościami rolno-środowiskowymi, wzrosła jedenastokrotnie i stanowi obecnie około 3,4 proc. całej powierzchni użytkowanej rolniczo w Polsce.

Kończy się obecnie obowiązujący plan działań.

- Najważniejsze działania w zakresie rozwoju rolnictwa ekologicznego, podejmowane przez ministerstwo rolnictwa i jednostki podległe, są ujęte w przyjętym w 2011 r. „Planie działań dla żywności i rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011- 2014” – mówiła wiceminister. - Działania te zostały podzielone na sześć głównych zadań, w których m.in. skupiono się na działaniach, ukierunkowanych na rozwój rynków produktów rolnictwa ekologicznego, wzrost świadomości konsumentów na temat produktów pochodzących z tego sektora, nakierowanie na rozwój i doskonalenie dostępnych technologii produkcji w rolnictwie ekologicznym, wzmocnienie systemu kontroli i certyfikacji oraz ukierunkowaniu badań w celu dostarczenia niezbędnej wiedzy dla doradztwa rolników, przetwórców i innych podmiotów, działających na tym rynku. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem zmian w tym programie i takim rozszerzeniem programu działań, aby obejmował on okres do 2020 r.

Najważniejszą częścią tego planu jest rozwój rynku produktów rolnictwa ekologicznego. Jego potrzeby uwzględniono w PROW.

- W ramach PROW na lata 2007-2013 uruchomiono trzy działania. Uruchomiono je i wypłacana jest pomoc w ramach tych trzech działań, wspierających rolnictwo ekologiczne. Te działania to „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, „Działania informacyjne i promocyjne” oraz „Program rolno-środowiskowy”.

Potrzeby rolnictwa ekologicznego uwzględnia również nowy projekt PROW 2014-2020.

- Będzie to działanie o nazwie „Rolnictwo ekologiczne”. Można powiedzieć, że działanie to będzie najważniejszym działaniem pomocowym w ramach PROW 2014-2020, w ramach którego będą wspierani producenci ekologiczni. Nie będzie to już, jak dotychczas, pakiet w ramach „Programu rolno-środowiskowego”, lecz odrębny instrument finansowy. Projekt działania w ramach programu został zamieszczony w projekcie dokumentu 26 lipca 2013 r., opublikowanym na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa i jest bardzo szeroko konsultowany. Mamy bardzo dużą liczbę opinii w zakresie tego mechanizmu pomocowego.

A jaką pomoc przewidziano?

- Projektowane działania na lata 2014-2020 zakładają obowiązek prowadzenia produkcji roślinnej i osiągania plonu, a na trwałych użytkach zielonych – obowiązek posiadania zwierząt, utrzymywanych w sposób ekologiczny. W ramach działania proponuje się wsparcie do produkcji środków, przeznaczonych do bezpośredniego spożycia, bądź po przetworzeniu, z zastosowaniem tzw. krótkich łańcuchów dystrybucji.

Projekt przewiduje zmniejszanie stawki wsparcia wraz ze wzrostem powierzchni (degresywność).

- Dodatkowo w ramach tego działania planuje się wprowadzanie limitów powierzchniowych, do których będzie przyznawane wsparcie. I tak dla upraw rolniczych planuje się przyznawanie 100 proc. stawki za powierzchnię do dwudziestu hektarów, a 50 proc. stawki – za powierzchnię od dwudziestu do trzydziestu hektarów. Dla upraw warzywniczych – 100 proc. stawki za powierzchnię do piętnastu hektarów i 50 proc. stawki – za powierzchnię do trzydziestu hektarów. Dla trwałych użytków zielonych – 100% proc. stawki za powierzchnię do piętnastu hektarów. Dla upraw zielarskich i sadowniczych – 100 proc. stawki za powierzchnię do dziesięciu hektarów. W przypadku upraw sadowniczych dodatkowo proponuje się wsparcie do gatunków drzew owocowych w okresie owocowania, krzewów owocujących i upraw jagodowych. Planuje się też podwyższenie minimalnej obsady roślin dla upraw sadowniczych oraz obowiązek utrzymania sadów przez okres dwóch lat po zakończeniu zobowiązania.

Wiceminister zapowiedziała więcej szczegółów w przyszłości:

- Informuję jednocześnie, że wymogi, odnoszące się do działania „Rolnictwo ekologiczne”, będą bardziej szczegółowo określone na dalszych etapach prac nad zasadami przyznawania pomocy w tym działaniu w ramach przepisów krajowych.