Co się dzieje z płatnościami? Na konta rolników jeszcze w listopadzie zaliczki na płatności bezpośrednie trafiały w imponującym tempie. Wraz z początkiem grudnia tempo wypłat płatności bezpośrednich gwałtownie zahamowało.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała właśnie, że do końca stycznia 2017 roku wypłaciła w ramach płatności bezpośrednich za ubiegły rok – 10,14 miliarda złotych. To dużo i niedużo zarazem. Większość tej sumy została wypłacona w formie zaliczek.

Jeśli od całkowitej wypłaconej kwoty 10,14 mld zł odejmiemy sumę zaliczek, czyli 9,66 mld zł, okaże się, że od początku grudnia Agencja wypłaciła rolnikom jedynie… niecałe pół miliarda złotych, czyli 480 mln zł. A ponieważ według danych z 11 stycznia ARiMR wypłacił 340 mln zł płatności (od początku grudnia), jak łatwo obliczyć, po 11 stycznia na konta rolników trafiło więc... 140 mln zł. 

>>> Czytaj też: Dopłaty bezpośrednie: od grudnia ARiMR wypłaciła tylko 340 mln zł

O wolnym tempie przelewania na konta rolników płatności bezpośrednich informowaliśmy już w styczniu, wtedy średnie tempo wypłacanych pieniędzy wynosiło jednak 8 mln zł dziennie. Obecnie zmalało do 7 mln zł dziennie. Agencja na wypłacenie całości dopłat bezpośrednich, czyli łącznie 14,81 mld zł, ma czas do końca czerwca 2017 roku. Jak łatwo obliczyć, do wypłat zostało jej jeszcze 4,67 mld zł.  

ARiMR wypłaciła dodatkowo 771,6 mln zł w ramach płatności ONW oraz 173,8 mln zł tytułem płatności rolnośrodowiskowych. Zatem łącznie w ramach płatności obszarowych za 2016 rok (dopłaty bezpośrednie oraz płatności obszarowe w ramach PROW 2014 - 2020) do końca stycznia do rolników trafiło 11,1 mld zł.