Resort rolnictwa na swojej stronie internetowej wyjaśnił co się zmieni w płatnościach do konopi włóknistych.

Przypomniano, że zgodnie z przepisami unijnymi, które określają ramy prawne dla przyznawania płatności bezpośrednich we wszystkich państwach członkowskich UE, obszary wykorzystywane do produkcji konopi stanowią kwalifikujące się hektary, tylko jeżeli stosowane odmiany zawierają maksymalnie 0,2 proc. tetrahydrokanabinolu (THC).

Zwrócono jednak uwagę, że od 2023 r. będą obowiązywały nowe przepisy w tej sprawie, które określają wyższy maksymalny poziom THC.

- Oznacza to, że od 2023 r. do wsparcia będą kwalifikowały się wszystkie odmiany konopi o zawartości do 0,3 proc. THC, w tym także konopie odmiany Finola, które zostały wykluczone ze względu na to, że w latach 2019-2020, średnia zawartość THC przekroczyła dopuszczalną obecnie w UE wartość (0,2 proc.) - wyjaśniło ministerstwo.

Resort dodał, że przygotował dwa projekty rozporządzeń, które mają na celu dostosowanie obecnych przepisów do niektórych innych zmian wprowadzonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

Zgodnie z projektowanymi przepisami w 2022 r., w przypadku upraw konopi włóknistych, które prowadzone są po dokonaniu wpisu do rejestru, wsparcie będzie przyznawane do powierzchni nie większej niż powierzchnia zawarta w ww. rejestrze.

- Rolnik będzie zobowiązany do przedłożenia w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, najpóźniej do 1 września 2022 r., specjalnego zaświadczenia z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o dokonaniu wpisu do rejestru konopi włóknistych, zawierającego m.in. informacje o miejscu i powierzchni działek ewidencyjnych, na których prowadzona jest uprawa.Zmiany nie dotyczą rolników, którzy uzyskali stosowne zezwolenie na uprawę konopi włóknistych i złożyli je w ARiMR wraz z wnioskiem o przyznanie płatności za 2022 r. - wyjaśniono.