Zainteresowanie rolników możliwością otrzymania wsparcia z działania PROW 2007-2013 okazało się wyjątkowo duże: do ARiMR trafiły 23 443 wnioski. Musi im wystarczyć ok. 800 mln zł, co przy 100- tysięcznej premii oznacza, że szczęśliwców będzie 8 tysięcy. W związku z tym rolnicy pytali, czy jest możliwość przeznaczenia na to działanie dodatkowych środków. Przekazaliśmy pytanie do ARiMR – ale ta odsyła do Ministerstwa Rolnictwa. Tyle że tam już wszystko wiadomo: wprawdzie czekamy na unijną zgodę na przesunięcie środków w ramach starego PROW, a w tych planach nie ma „Młodego rolnika”.

Przypomnijmy więc zatem zasady, według których ARiMR oceni złożone wnioski.

Nie ma limitów wojewódzkich, będzie przygotowana jedna lista krajowa.

„O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów uzyskanych na podstawie danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy. W pierwszej kolejności pomoc przysługuje wnioskodawcom, którzy uzyskali największą liczbę punktów, przy czym warunkiem przyznania pomocy jest uzyskanie co najmniej 7 punktów.

Punkty przyznaje się na podstawie następujących kryteriów:

     -       powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie – można uzyskać maksymalnie 16 pkt

     -        wykształcenia wnioskodawcy– można uzyskać maksymalnie 5 pkt

     -       stopy bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo– można uzyskać maksymalnie 5 pkt

Weryfikacja złożonych wniosków wraz z ustaleniem dla każdego z nich liczby punktów zostanie zakończona w terminie 50 dni od dnia upływu terminu składania wniosków.”

Termin składania wniosków upłynął 21 czerwca, stąd ARiMR zapowiada opublikowanie krajowej listy rankingowej na swojej stronie internetowej w połowie sierpnia.

Dotąd były 4 nabory na to działanie (ostatni w 2011 r.), ARiMR wypłaciła łącznie 1 595 000 000 zł.