Pomoc może przyjść ze strony państwa i ze strony UE.

Skup na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych ma być uruchomiony w przyszłym tygodniu. A co z możliwościami pomocy ze strony UE? 

- Były minister Kalemba zwrócił się do Komisarza Ciolosa z wnioskiem o uruchomienie środków z unijnej rezerwy kryzysowej i przeznaczenie ich na wypłatę rekompensat dla rolników dotkniętych skutkami opanowywania ASF – mówi europoseł Wojciech Olejniczak. - 6 marca minister uzyskał zgodę komisarza na przyjęcie przez Komisję takiego pakietu. Pakiet ten do tej pory jednak nie powstał z kilku powodów.

Po pierwsze, sprawa jest o tyle trudna, że byłoby to pierwsze zastosowanie środków rezerwy kryzysowej w nowej WPR. Urzędnicy DG AGRI boją się tworzenia precedensu, na który będą się później powoływać inne państwa, żądając wypłat. A fundusze pochodzą z ogólnego budżetu na wypłatę dopłat bezpośrednich dla wszystkich rolników w UE i w konsekwencji byłyby współfinansowane z budżetu na dopłaty na kolejny rok budżetowy. Urzędnicy chcą więc gruntownie skonsultować sprawę z prawnikami, obawiając się późniejszej kontroli finansowej, przed której potencjalnie niekorzystnymi skutkami nie obroniłby ich ustępujący komisarz Ciolos. Z jednej strony mamy więc do czynienia z problemami brukselskiej biurokracji, za nieprawidłowe zarządzanie którą odpowiada obecny komisarz, a z drugiej z nieco naiwnymi, a z pewnością niekonsekwentnymi działaniami byłego ministra Kalemby, który powinien był dołożyć większych starań do uruchomienia właściwych działań na poszczególnych szczeblach administracji DG AGRI.

A na co można liczyć obecnie?

- Na obecnym etapie Komisja Europejska zaproponowała środek kryzysowy w postaci skupu i utylizacji tuczników, bo jest on z jej punktu widzenia najłatwiejszy do realizacji. Na takie rozwiązanie nie zgodził się jednak były minister Kalemba. Drugi środek rozważany przez Komisję to rekompensaty za zmniejszoną cenę skupu na podstawie art. 220 rozporządzenia o wspólnej organizacji rynków rolnych (na podstawie aktu wykonawczego). Tu jednak DG AGRI debatuje kwestie budżetowe, mając problem z określeniem wysokości budżetu dla tych środków oraz metody uruchomienia specjalnej linii budżetowej. W DG AGRI nie wypracowano jeszcze praktycznego mechanizmu mającego określać funkcjonowanie rezerwy kryzysowej.

Czy rolnicy mogą liczyć na rekompensatę utraconych dochodów? To, jak mówi europoseł Wojciech Olejniczak, nie zostało przewidziane w naszym kraju.

- Osobnym problemem jest system rekompensaty utraconych dochodów. W nowej WPR Komisja Europejska zaproponowała innowacyjne mechanizmy zarządzania ryzykiem, w tym m.in. narzędzie stabilizacji dochodów (art. 39 rozporządzenia o wsparciu rozwoju obszarów wiejskich). Narzędzie pozwala na wypłatę rekompensat dla rolników dotkniętych poważnym spadkiem dochodów m.in. wskutek chorób zwierząt, na podstawie średnich rocznych dochodów z minionych lat. Od początku popierałem te instrumenty i zabiegałem o ich wdrożenie w Polsce. Ekipa byłego ministra Kalemby nie zdecydowała się jednak na wpisanie ich do nowego PROW. Nie poczyniła też żadnych kroków na rzecz reformy systemu podatkowego na wsi, a w myśl zapisów rozporządzenia, tylko rolnicy prowadzący rachunkowość mogliby korzystać z narzędzia stabilizacji dochodów.

Jakie kroki powinna teraz podjąć Polska?

- Obecnie Ministerstwo Rolnictwa nie może załamywać rąk, ale twardo domagać się działań ze strony Komisji Europejskiej. Polski rząd powinien wykorzystać polskich urzędników zasiadających w DG AGRI aby dopilnować wydania i realizacji korzystnych dla Polski decyzji. Uruchomienie środków z rezerwy kryzysowej na wypłatę rekompensat dla rolników dotkniętych spadkiem dochodów jest realnym i należnym nam rozwiązaniem i Polska musi domagać się podjęcia przez Komisję odpowiednich kroków. Z moich informacji wynika, że działania w tej sprawie są już prowadzone, ale w moim przekonaniu postępują zdecydowanie zbyt wolno - podsumowuje Wojciech Olejniczak.