Rząd przygotowuje wytyczne strategiczne i umowę partnerstwa. Jak będzie wyglądała współpraca między Ministerstwem Rolnictwa i Ministerstwem Rozwoju Regionalnego? W sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi mówił o tym wiceminister Tadeusz Nalewajk: - Jesteśmy po kilku – nie wiem, mogę się mylić, ale to nie jest takie istotne – jesteśmy bodaj po trzykrotnych rozmowach z panią minister rozwoju regionalnego Elżbietą Bieńkowską. W rozmowach uczestniczyły w pełnym składzie kierownictwa obu resortów. Oczywiście chcemy finansować z tych środków to, co jest w programach. Nie, to nie byłyby oczywiście środki w dyspozycji ministra rolnictwa. To byłyby środki, wydatkowane w ramach polityki spójności – poprzez urzędy marszałkowskie, czyli samorządy wojewódzkie – na to, co jest w regionalnych programach operacyjnych.

Jak podkreślił wiceminister, polityka spójności nie będzie finansowała dróg lokalnych.

- Tam oczywiście jesteśmy dogadani w wielu sprawach, ale jest jeden warunek – nie na drogi – mówił Nalewajk. - Czyli (…) poprawa jakości życia na wsi, czyli woda, melioracja, Internet i jeszcze tam pewne elementy, które już były. To by było realizowane przez regionalne programy operacyjne, czytaj – przez marszałków.

Drogi gminne będą finansowane w ramach PROW:

- Chcę tylko powiedzieć jedno. Jako były samorządowiec drążyłem 3 lata także obecny PROW i od 2000 do 2013 – i była taka możliwość, w 2006 r., finansowania dróg regionalnych. Było podobno w pierwotnej koncepcji, a później to wypadło. Ale mówię – to już było. Teraz jest kwestia, jeśli chodzi o drogi – bo to jest jeden z najbardziej chyba kulejących elementów, jeżeli chodzi o obszary wiejskie. Na pewno zostanie to w regionalnych programach operacyjnych na szczeblu urzędów marszałkowskich. My chcemy w ramach tzw. małej infrastruktury dofinansowywać drogi gminne, tylko musimy mieć na to zgodę Komisji. Taka propozycja jest w przyszłym PROW-ie 2014-2020 – w ramach tzw. małej infrastruktury.