19 września minister Stanisław Kalemba zapowiadał:

- W przyszłym tygodniu podejmiemy decyzję co do rozdysponowania w  ramach kopert jeszcze na  województwa tych trzech działań, czyli  „Modernizacja gospodarstw”, „Różnicowanie działalności gospodarczej” i „Mikroprzedsiębiorstwa”.

Dopytywaliśmy w Ministerstwie Rolnictwa, czy jest decyzja, wreszcie: czy będzie - decyzja i nabór.

Odpowiedź była mało konkretna: Podczas targów Polagra Food minister Kalemba poinformował, że w przyszłym roku zostaną ogłoszone nabory wniosków w tych trzech działaniach, w województwach, gdzie będą jeszcze na nie pieniądze.

Pytaliśmy więc dalej: w których województwach, na jakie działanie można się spodziewać naboru. Na "Modernizację" wobec tego naboru już nie będzie?

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że stan prac Ministerstwa Rolnictwa jest dokładnie taki, jak w momencie rozpoczynania kadencji przez ministra Stanisława Kalembę: Obecnie weryfikowane są wojewódzkie koperty finansowe i szczegółów na tym etapie prac jeszcze nie możemy podać.

Trzeba więc liczyć się z tym, że rolników czekają lata posuchy. PROW jest na etapie podsumowań i pewnie jeszcze długo tak pozostanie, zaś nowe środki i mechanizmy, według których będą one rozdysponowane, pozostają w sferze planów.