- Rolnicy będą musieli robić znaczniej więcej za mniej pieniędzy, co sprawi, że będą mniej konkurencyjni na rynku - powiedział Pekka Pesonen, sekretarz generalny COPA-COGECA na spotkaniu z dziennikarzami w Brukseli.

-Propozycja KE odnośnie dalszego zazielenienia Wspólnej Polityki Rolnej nie przyniesie oczekiwanych efektów, zwłaszcza propozycja ustanawiania obszarów proekologicznych na terenie gospodarstwa (jeden z trzech wymogów zazielenienia - przy. red.), co będzie oznaczało wyłączenie niektórych obszarów rolnych z produkcji - dodał.

Jak stwierdził będzie to skutkowało mniejszą ilością dostarczanych surowców, jak również paszy dla zwierząt, co w szczególności odbije się na produkcji mleka i wołowiny w Unii Europejskiej, które to sektory już w chwili borykają się z wysokimi kosztami produkcji.

- Zastosowanie trzech takich samych wymogów zazielenienia dla wszystkich 13 milionów gospodarstw na terenie UE nie jest najlepszą drogą do osiągnięcia korzyści środowiskowych i wpłynie na wzrost kosztów, wielkość produkcji, a także odbije się na i tak już niskich przychodach rolników - kontynuował Pekka Pesonen.

Stwierdził, że najbardziej korzystna byłaby lista środków, z której rolnicy mogliby wybierać te najbardziej odpowiednie dla swojego gospodarstwa i dopasowane do lokalnych uwarunkowań. W tym kontekście pozytywnie ocenił ostatnią propozycję KE, system „równoważności".

Zgodnie z tą koncepcją, niektóre działania prośrodowiskowe realizowane w gospodarstwie (np. programy rolno-środowiskowo-klimatyczne w ramach II filara) będą mogły być uznane jako „odpowiednik" jednego lub więcej z trzech działań wymaganych w ramach zazielenienia, przez co będą z nich zwalniały.

- Komisarz musi jednak przedstawić bardziej konkretną propozycję, jak dokładnie będzie wyglądał system „równoważności", gdyż na razie nie mamy pojęcia jak będzie to działało - mówił Pekka Pesonen.

Dodał także, że nałożenie ograniczeń płatności bezpośrednich dla większych rolników jest sprzeczne z celem osiągnięcia bardziej dynamicznego i efektywnego sektora.