Copa i Cogeca wysłały pismo do Komisji Europejskiej, w którym domagały się dodatkowego wsparcia dla producentów warzyw i owoców, którzy ucierpieli z powodu rosyjskiego embarga, ostrzegając, że sytuacja jest krytyczna.

Sekretarz Generalny Copa-Cogeca podkreślił, że podjęte do tej pory działania, które miały pomóc producentom poradzić sobie ze skutkami rosyjskiego embarga, stanowią krok we właściwym kierunku, jednak ceny niektórych warzyw i owoców są znacznie niższe niż w latach ubiegłych. Ceny rynkowe nie pokrywają nawet kosztów produkcji, a producenci mają poważne problemy z płynnością finansową.

Dlatego też Copa i Cogeca apelują o przegląd unijnego programu tak, by nie dopuścić do dalszego pogorszenia się sytuacji rynkowej warzyw i owoców letnich takich jak brzoskwinie i nektaryny oraz owoców miękkich w kolejnym sezonie. W ramach tego programu, wycofywanie produktów przeznaczonych na darmową dystrybucję zależy od zapotrzebowania zgłaszanego przez organizacje charytatywne, a możliwości magazynowania są ograniczone.

Dlatego też należy zwiększyć rekompensaty za wycofywanie towarów na inne przeznaczenia, np. do produkcji kompostu czy biogazu, a także uwzględnić koszty transportu i udostępnić dodatkowe magazyny na kolejny sezon. Copa i Cogeca domagają się również zakwalifikowania owoców letnich i miękkich do programu, by nie dopuścić do ponownego załamania się rynku tych produktów w kolejnym sezonie.

Copa-Cogeca apeluje do KE o przyznanie państwom członkowskim kontyngentu 5000 ton  owoców i warzyw na odpowiednie zastosowania. Fundusze przeznaczone na ten program powinny pozostać do dyspozycji sektora warzyw i owoców, gdyż do tej pory nie wykorzystano w pełni dostępnych środków. W ubiegłym roku producenci owoców letnich i miękkich ponieśli poważne straty, a środki wsparcia zostały wprowadzone zbyt późno, dopiero pod koniec sierpnia. By można było odbudować produkcję kolejny sezon będzie naprawdę musiał być korzystny dla producentów.