Przewodniczący grupy roboczej płatności bezpośrednie i zazielenianie Copa-Cogeca powiedział, że jest to krok we właściwym kierunku - wielu rolników jest zawalonych papierami przez biurokrację w nowej WPR.

Nadal brakuje odpowiedzi na podstawowe pytania, np. odnośnie zazieleniania. Chcemy uproszczenia jak największej liczby reguł już teraz, a nie dopiero pod koniec roku. Mam nadzieję, że kolejną zmianą będzie zmiana warunków rządzących dobrowolnym wsparciem powiązanym z produkcją w kontekście identyfikacji zwierząt i wymogów rejestracji, zgodnie z obietnicą komisarza Hogana.

W 2015 r. zrobimy wszystko co w naszej mocy, by rolnicy mieli wystarczająco dużo czasu na dostosowanie się do nowej sytuacji. Będziemy walczyć o nieobcinanie płatności w pierwszym roku obowiązywania nowej wspólnej polityki rolnej (WPR) w wyniku drobnych, niezamierzonych błędów. Przesłaliśmy nasze szczegółowe propozycje do komisarza Hogana ukazując, uproszczenie których elementów WPR ma kluczowe znaczenie. Czekamy na konkretne inicjatywy w zakresie uproszczenia działań administracyjnych dla wszystkich podmiotów i to jak najszybciej, a nie dopiero pod koniec roku.