Otwiera ono drogę do dalszych prac nad WPR na okres 2014-2020.

Jakie są przewidywania, tuż przed głosowaniem zapytaliśmy europosła Wojciecha Olejniczaka.

- Wynik trylogów ws. rozporządzenia przejściowego na rok 2014 zostanie dziś przyjęty na sesji Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego – zapowiada Olejniczak. - Należy ocenić go pozytywnie, gdyż udało się co do zasady zachować obowiązujący obecnie budżet na płatności bezpośrednie, w tym możliwość stosowania uzupełniających płatności krajowych. Dla rolników w 2014 r. oznacza to kontynuację środków wsparcia, jakie otrzymują obecnie. Istotne jest zwłaszcza wydłużenie funkcjonowania wieloletnich programów w ramach II filara, które pozostaną w swojej dotychczasowej formie, ale będą finansowane już ze środków perspektywy finansowej 2014-2020.

Poseł ubolewa przy tym, że płatności bezpośrednie są ratowane kosztem PROW: - Niestety przyjęte porozumienie wciąż będzie dawało resortowi rolnictwa możliwość przesuwania do 25 proc. środków z filara II na płatności bezpośrednie - zauważa.

Ale są też zmiany korzystne według Wojciecha Olejniczaka.

- Udało się wprowadzić do rozporządzenia korzystne dla polskich rolników poprawki, w tym składane przeze mnie, m.in. dotyczące wprowadzenia wsparcia dla młodych rolników czy modernizacji gospodarstw. Nowe zobowiązania w tym zakresie będzie można zaciągać w 2014 r. – dodaje.

A jakie będą kolejne kroki zmierzające do ustalenia kształtu unijnej polityki rolnej w następnym okresie budżetowym?

- Rozporządzenie przejściowe zostanie najpewniej przyjęte na sesji w Strasburgu 18-21 listopada. Wtedy też również Parlament Europejski planuje przyjąć pakiet rozporządzeń ws. WPR na lata 2014-2020. To ostatnie głosowanie jest jednak zależne od osiągnięcia ostatecznego porozumienia pomiędzy Parlamentem, Radą i Komisją ws. budżetu uzupełniającego na rok 2013 oraz Wieloletnich Ram Finansowych na l. 2014-2020 i wszystkich wchodzących w ich skład programów sektorowych: Parlament traktuje bowiem wszystkie jako jeden pakiet.