Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przewiduje, że termin składania wniosków o przyznanie renty strukturalnej w danym roku upływa z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym liczba wniosków osiągnie 7560.

Agencja przyjmuje wnioski na renty strukturalne od 25 czerwca br. Dziennie wpływa do Agencji ok. 100 – 120.

W budżecie PROW na lata 2007 - 2013 przewidziano na to działanie ponad 2,18 mld euro (z czego 1,64 mld euro pochodzi z budżetu wspólnotowego, a ponad 0,5 mld euro z budżetu krajowego).

Od złożenia kompletnego wniosku ARiMR ma 40 dni na jego rozpatrzenie i wydanie postanowienia o spełnieniu warunków przez wnioskodawcę, jednak nie wcześniej niż po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego przyjęcie PROW 2007 - 2013 przez Komisję Europejską (Komitet ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich UE przyjął polski PROW pod koniec lipca br.). Rolnik, który otrzyma postanowienie będzie musiał w ciągu pół roku udokumentować zbycie gospodarstwa i zaprzestać działalności rolniczej, następnie ARiMR ma 30 dni na wydanie decyzji przyznającej rentę strukturalną.

Źródło: ARiMR