Chodzi o wymogi dotyczące ochrony środowiska, dobrej kondycji fizycznej i psychicznej zwierząt oraz zdrowia ludzi. Będą one wprowadzane stopniowo. Od 2009 roku zaczną obowiązywać między innymi przepisy dotyczące ochrony dzikiego ptactwa oraz wód, a także identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Marek Sawicki, minister rolnictwa: jest już potwierdzenie pani komisarz że do roku 2013 będziemy mieli wydłużony czas wprowadzania kontroli wzajemnych czyli tak zwany system cross-compliance.

Do tego czasu rolnicy będą musieli zadbać o tak zwany dobrostan zwierząt, a także bezpieczeństwo żywności oraz pasz.

Marek Sawicki, minister rolnictwa: pierwotnie planowano wprowadzić dobrostan zwierząt od roku 2011 ale w wyniku kilkumiesięcznych rozmów, negocjacji jest zgoda Komisji aby dobrostan zwierząt wprowadzić w roku 2013.

Rolnicy, którzy nie dostosują się do wymogów będą dostawali niższe płatności. Wysokość kary będzie zależała od ilości zaniedbań oraz tego czy zostały one popełnione nieumyślnie czy celowo.

Źródło: Agrobiznes/ Dorota Florczyk