ARR ogłosiła w środę nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020. Wnioski można składać od 2 listopada do 31 grudnia 2016 r. w terenowych oddziałach agencji.

 – Przystąpienie do systemów bardzo opłaca, dzięki temu programowi producenci mają zagwarantowany zwrot kosztów na 5 lat z góry – powiedziała redakcji Farmera Barbara Wilczuk, dyrektor z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego, który nadzoruje przyznawanie certyfikatu QAFP (systemu Quality Assurance for Food Products).  – Gdy rolnik złoży wniosek w listopadzie, zostają mu zabezpieczone koszty na 5 lat, a ma możliwość uzyskania większej sumy za mięso wyprodukowane w systemach jakości – podkreśla.

>>> Czytaj więcej: Certyfikat powiększa zyski

Mięso wołowe produkowane w systemie QMP (Quality Meat Program) zyskało taką popularność, że Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego poszukuje właśnie 400 nowych rolników, którzy chcieliby dołączyć do systemu. – Organizujemy właśnie cykl 50 szkoleń w terenie, by pozyskać 400 rolników do systemu QMP. Tygodniowo potrzebujemy ok 300 sztuk bydła z certyfikatem – powiedział Jerzy Wierzbicki, prezes Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego. Wyjaśnił, że korzyść z posiadania certyfikatu przez producentów mięsa zależy od aktywności przetwórców, którzy sprzedają to mięso i płacą wyższą cenę rolnikom. Aktualnie popyt na mięso z certyfikatem przewyższa podaż, stąd pilnie poszukują nowych dostawców.  – Tygodniowo potrzebujemy ok 300 sztuk bydła z certyfikatem  – dodał.

Jak złożyć wniosek do ARR?

Zrzeszenia deklarują pomoc w składaniu wniosków. UPEMI informuje swoich producentów o możliwości uzyskania dofinansowania. – Każdy, który ma system gwarantowanej jakości żywności QAFP dostaje od nas informacje, ze można składać wnioski. Jeśli rolnik potrzebuje wsparcia merytorycznego, oczywiście możemy pomóc nawet wypełnić wniosek – powiedziała Barbara Wilczuk z UPEMI. Przyznaje, że zwykle hodowcy załatwiają to sami z pomocą innych instytucji lub księgowych.

Jak wysokie są koszty certyfikacji na rok? Według UPEMI, średnie koszty są rzędu ok 2000 zł plus VAT, w przypadku QMP opłaty wynoszą od 980 do 2900 zł netto, zależnie od liczebności stada. Po roku rolnik musi się recertyfikować. Dołączenie do systemu QMP powinno potrwać trwa ok dwóch tygodni, jeśli rolnik spełnia wymagania czyli -  opasa mieszańce lub bydło czystorasowe mięsne oraz korzysta z wolnostanowiskowego systemu utrzymania.

Kto może uzyskać środki z tego programu?

Wnioski o dofinansowanie udziału w systemach jakości mogą składać rolnicy, który uczestniczą w systemach jakości i wytwarzają produkty żywnościowe. Chodzi o producentów produktów spożywczych wpisanych do rejestru chronionych nazw pochodzenia, objętych systemem rolnictwa ekologicznego lub systemem ochrony nazw pochodzenia produktów winiarskich. Projektem mogą też zainteresować się producenci posiadający certyfikaty systemów Jakość Tradycja, Quality Meat Program, Pork Quality System, a także systemu Quality Assurance for Food Products dla elementów kurczaka, indyka i gęsiny, a także mięsa wieprzowego i wędlin.