Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2009 r. w oddziale terenowym Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na siedzibę producenta skrobi. Na mocy opublikowanego Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie stawek płatności za ilość skrobi zawartej w ziemniakach skrobiowych (Dz. U. 2008 Nr 236, poz. 1622).

Za datę złożenia Wniosku o przyznanie płatności związanej dla plantatora ziemniaków przyjmuje się datę wpłynięcia wniosku spełniającego wymagania formalne do OT ARR.

Źródło: ARR/farmer.pl