Trwa nabór wniosków w ramach "Modernizacja Gospodarstw Rolnych" obszar nawadnianie w gospodarstwie. Rolnicy, którzy chcą otrzymać dotację z ARiMR na inwestycje w tego typu przedsięwzięcie, mają czas na złożenie wniosku do 20 lipca 2020r.

Oczywiście, jak to zazwyczaj w takich przypadkach bywa, pojawiają się pytania na co można przeznaczyć proponowane przez Agencję dodatkowe środki finansowe. Np.: czy w obszarze nawadniania można uzyskać wsparcie do budowy klasycznych oczek wodnych, studni na potrzeby gospodarstwa domowego lub zbiorników poprawiających jedynie stosunki wodne na danym areale bez konieczności nawadniania upraw (np. do pojenia zwierząt)?

ARiMR odpowiada: co do zasady, nie podlegają dofinansowaniu w obszarze nawadniania m.in.:

- klasyczne „oczka wodne” przydomowe czy też na ogródkach działkowych,

- inne zbiorniki nieużytkowane w celach nawadniania upraw jak np. służące tylko i wyłącznie retencjonowaniu wody,

- budowa studni do celów zaopatrzenia w wodę gospodarstwa domowego (do celów mieszkalnych);

- studnia (lub zbiornik) w celach zaopatrzenia gospodarstwa rolnego w wodę do celów wyłącznie pojenia zwierząt;

- inwestycje wpisujące się w założenia dla tego programu, jednak planowane do realizacji przez osoby, które nie prowadzą działalności rolniczej w celach zarobkowych (nie będąc osobą która prowadzi działalność rolniczą jako osoba fizyczna krócej niż ww. 12 mies. nie mogą udokumentować przychodu z takiej działalności w wysokości 5 tys. zł).

Warto zatem zapoznać się z programami niezależnymi od ARiMR. Coraz więcej instytucji i miast angażuje się w działania na rzecz retencji wody. Pro-retencyjne działania wspierają też samorządy.