Wiadomo, co mówią rolnicy. Jedni – czekają z utęsknieniem na przekazy i przelewy. Dopingowani przez nich pytamy w agencji, co płaci, komu i ile. Niestety – z odpowiedzią nie jest łatwo. Przychodzą wymuszone i nader oszczędne w treści. Ostatnia informacja powiadała, że w lutym agencja zrealizowała płatności bezpośrednie na kwotę blisko 1,48 mld zł. Pytaliśmy o szczegóły – ale agencja milczy już od 10 dni.

Więcej: Dopłaty dwa tygodnie po decyzji? 

Na dopłaty bezpośrednie jest w tym roku ok. 15,2 mld zł, o płatności te ubiega się ok. 1,317 mln rolników. Maksymalna kwota na realizację płatności obszarowych PROW to ok. 2,86 mld zł, o te płatności wnioskowało ok. 975 tys. rolników

Z kolei inni czytelnicy informują, że dostają w agencji różne informacje na temat wypłaty pomocy po suszy. „Farmer” kilka razy dostał z MRiRW informację, że pomoc ta będzie płacona dopiero po uchwaleniu budżetu na 2020 rok – co w świetle wyjaśnień CIR było bezpodstawne.

Więcej: Pomoc po suszy powinna być udzielana niezależnie od tego, czy Sejm przyjął budżet na 2020 rok 

Natomiast od czytelników słyszymy, że ktoś znajomy właśnie dostał pomoc po suszy, albo że oni sami usłyszeli w agencji, że jest płacona pomoc, ale tylko dla tych, którzy złożyli wnioski do 15 października 2019 r. Czy to możliwe? Trzeba wątpić. Jeśli nawet takie płacenie następuje, to ma pewnie charakter incydentalny. 15 października nie był żadną datą graniczną. Przyjmowanie wniosków rozpoczęto 3 października, zakończenie ich składania przedłużano kilkakrotnie (trwało do 29 listopada, ale wnioski są „poprawiane” nawet jeszcze teraz, o czym pisaliśmy: Kto może „poprawić” protokół po suszy?). Wypłatę pomocy po suszy wstrzymano w połowie listopada w efekcie wyczerpania możliwości budżetowych i limitu de minimis. W grudniu do 500 mln zł przeznaczonych wcześniej z budżetu na ten cel dodano jeszcze 143 mln. Komu zostały wypłacone te dołożone pieniądze? Być może z tej puli są wykonywane pojedyncze wypłaty, być może właśnie trafiają do tych, którzy najdłużej czekają na wnioskowaną pomoc.

„Licznik” pomocy de minimis nie wskazuje w tym roku na wypłaty inne, niż drobna bieżąca pomoc.

Aktualne wykorzystanie limitu pomocy de minimis w rolnictwie na dzień 27.03.2020 wynosi 225 019 740,29 euro, co stanowi 76,04%, a 2 stycznia 2020 wynosiło 214 229 581,13 euro, co stanowiło 72,39%.

Pytaliśmy kilka dni temu w agencji, ile i jakich płatności wypłaciła ARiMR w marcu? Czy obecnie należności wpływają na konta rolników? Jakie? Czy pomoc po suszy jest lub będzie płacona w najbliższych dniach?

O odpowiedzi poinformujemy.

Nie ma informacji o skierowaniu do ogłoszenia rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2019.

Sejm na rozpoczętym dziś posiedzeniu ma przyjąć ustawę budżetową na ten rok.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że powinna już nastąpić unijna refundacja zaliczek dopłat wypłaconych w ubiegłym roku. Więc – może agencja będzie płacić?...