Wczoraj przez cały dzień bezskutecznie próbowałam się dowiedzieć, czy Polska skorzysta z możliwości zaliczkowego wypłacania płatności obszarowych z PROW.

"W jakim terminie będą w tym roku wypłacone płatności obszarowe z PROW? Dlaczego Polska nie korzysta z możliwości wypłaty zaliczek na te płatności? Ile pieniędzy trafi na konta rolników tytułem tych płatności w 2018 roku?" – pytałam w ministerstwie.

Małgorzata Książyk, dyrektor Biura prasowego MRiRW powtórzyła w odpowiedzi informację podaną na stronie internetowej MRiRW po konferencji prasowej ministra Ardanowskiego z 12 września, dotyczącej pomocy po suszy: „Zaliczki będą wypłacane w wysokości 70% w ramach płatności pochodzących z I filara Wspólnej Polityki Rolnej i 85% w ramach płatności z II filara. Łącznie do rolników trafi ponad 11 mld złotych. Pozostała część płatności bezpośrednich będzie wypłacana w normalnym trybie”.

Jeśli tak – to dlaczego przygotowano tylko projekt rozporządzania dotyczący wypłaty 70-proc. zaliczek dopłat bezpośrednich?

Więcej o projekcie: Zaliczki dopłat bezpośrednich już od 16 października

Niestety - na to pytanie dyrektor Małgorzata Książyk z biura prasowego MRiRW nie udzieliła odpowiedzi – odsyłając do nagrania z konferencji ministra z 12 września. Tyle tylko, że w jej trakcie nie powiedziano nic więcej, niż podano w komunikacie po konferencji zamieszczony na stronie MRiRW i w podanej wyżej odpowiedzi.

Czy na pewno Polska skorzysta więc z możliwości wypłaty podwyższonych w tym roku do 85-proc. zaliczek płatności należnych z II filara? W poprzednich latach nie wypłacano tych płatności zaliczkowo, tłumacząc, że nie ma takiej potrzeby, bo te płatności od 16 października są płacone już w pełnej wysokości. Są – ale nie wszystkim do końca listopada.

Wątpliwości wynikają też z zapowiadanej kwoty, jaka ma trafić do rolników tytułem zaliczek: skoro ma to być ok. 11 mld zł, to raczej trzeba wątpić, aby w tej kwocie zmieściły się też 80-proc. zaliczki płatności z II filara. W dwóch ostatnich latach, kiedy to wypłacano również 70-proc. zaliczki dopłat, miało na nie trafić ok. 10 mld zł. W tym roku ma to być ok. 11 mld zł – czyli na zaliczki z II filara miałby przypaść ok. 1 mld zł, jeśli kurs euro byłby taki jak w ubiegłym roku. To za mało nawet na wypłatę 85-proc. z ONW. Czy więc aby na pewno będzie wypłacone 85-proc. płatności należnych z II filara?

To, że w tym roku będzie 70 proc. zaliczek dopłat z I filara i 85 proc. w II filarze, minister Ardanowski zapowiadał już podczas prezentacji swoich planów w lipcu.

Więcej: Ardanowski ma plan

W ubiegłym roku jeszcze w połowie lutego do rolników wpłynął miliard złotych tytułem płatności obszarowych z PROW. Tłumaczenia dotyczące końcowego terminu wypłaty tych płatności były niejasne.

Więcej: 

Nie ma końcowego terminu wypłaty płatności obszarowych z PROW

Kiedy będą wypłacane płatności obszarowe z PROW?