Zmiany dotyczą między innymi wzrostu limitu pożyczek i gwarancji w wysokości 60 mln zł z przeznaczeniem na komercyjny skup jabłek.

- Chodzi o gwarancje dla firmy Eskimos, aby udzielić kolejnych gwarancji, żeby dokończyła zaplanowany wcześniej skup jabłek - powiedział, uzasadniając wniosek wiceminister rolnictwa Tadeusz Romańczuk.

- Wzrost limitu pożyczek i gwarancji obejmuje kwotę 60 mln zł - dodał.

Wiceminister wyjaśnił, że w ubiegłym roku ustalono, że firmie Eskimos, która realizuje skup jabłek, w roku 2018 udzielony zostanie kredyt i gwarancje w wysokości 40 mln zł, a w tym roku w wysokości 60 mln zł.

Romańczuk poinformował, ze obecnie zapasy jabłek i przetworów zgromadzone przez spółkę Eskimos przewyższają wartość udzielonego w ubiegłym roku kredytu w wysokości 40 mln zł o 15 mln zł.

Dodał, że średnia cena kilograma jabłek skupionego przez firmę Eskimos to 38 groszy.