Zapytaliśmy w ARR, jak duże jest zainteresowanie mechanizmem dopłat do prywatnego przechowywania. Jakie były wyniki poprzednio ogłaszanych naborów wniosków o dopłaty do prywatnego przechowywania?

Mechanizmy dopłat do prywatnego przechowywania masła oraz odtłuszczonego mleka w proszku (OMP) uruchomione zostały z dniem 6 września 2014 r. W przypadku OMP do dnia dzisiejszego nie wpłynął do ARR żaden wniosek – informuje agencja. Niewiele lepiej jest z masłem:

W przypadku masła do dnia dzisiejszego do ARR wpłynęły 3 wnioski, w ramach których zgłoszono do objęcia mechanizmem łącznie 60 ton masła (wszystkie wnioski złożono we wrześniu 2014 r.). Zawarto 3 umowy na 60 ton masła, z czego 2 umowy na łączną ilość 40 ton zostały rozwiązane przez przedsiębiorcę w listopadzie ub. r.

W ramach mechanizmu dopłat do prywatnego przechowywania wieprzowiny, funkcjonującego wcześniej w 2011 r. do ARR złożono 112 wniosków. Do realizacji przyjęto wówczas 92 wnioski na łączną ilość 9 020 ton wieprzowiny, w ramach których wypłacono dopłaty do 8 995 ton wieprzowiny, w łącznej kwocie 14 948 tys. zł.

Kwota dopłaty wynikająca ze złożonego wniosku uzależniona była od ilości wieprzowiny objętej wnioskiem oraz deklarowanego okresu jej przechowywania (90, 120 lub 150 dni) i wynosiła od kilkunastu tys. zł do ok. 1,4 mln zł.

W poniedziałek 9 marca 2015 r. ruszyło składanie w Agencji Rynku Rolnego wniosków o dopłaty do prywatnego przechowalnictwa wieprzowiny. Mechanizm ten, wprowadzony przez Komisję Europejską, ma na celu poprawę obecnej sytuacji cenowej na rynku. Wg stanu na 12 marca br.  złożono w sumie 29 wniosków na łączną ilość 5 315 tys. ton.

Nadzieje resortu rolnictwa związane z taką formą pomocy rolnikom krytykowali protestujący pod KPRM. Senator Chróścikowski powiedział tuż po zapowiedzi dofinansowania do przechowania, że „nie są to rozwiązania satysfakcjonujące rolników, dopłaty do przechowywania mięsa mogą się nie sprawdzić, bo dostaną je firmy, które mogą składować np. duńskie mięso.”