Dr Aneta Suchoń zwróciła na to uwagę podczas konferencji: "Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie – 10 lat w Unii Europejskiej”, która odbyła się w SGGW.

Z 7,5 tys. do 15 tys. euro w okresie 3 lat wzrosła w tym roku kwota dopuszczalnej pomocy de minimis. Kwoty te wzrosły we wszystkich państwach unijnych, w Polsce nie jest to jednak kwota zbyt duża w porównaniu z innymi państwami. Czy mogłaby być większa?

- Dopuszczalna pomoc jest jednolitym dla wszystkich państw odsetkiem od produkcji, określa to rozporządzenie unijne – wyjaśnia dyrektor Departamentu Finansowego w MRiRW Aleksandra Szelągowska.