Każdy, kto ubiegał się o jakiekolwiek dofinansowanie z programu "Czyste Powietrze, czy Mój Prąd i Agroenergia, zapewne wie, że nie można łączyć dotacji z różnych programów, gdyż finansowane są ze środków UE. Jednak. czy można łączyć ulgę termomodernizacyjną z wsparciem oferowanym w ramach programu "Czyste Powietrze"?

Udane połączenie?

Jak podaje Ministerstwo Klimatu, każdy prosument, który chce odliczyć koszty w ramach ulgi podatkowa może dodatkowo ubiegać się o dotację lub pożyczkę z programu "Czyste Powietrze", bez obawy o odrzucenie wniosku. 

W ramach programu „Czyste Powietrze" można uzyskać pożyczkę lub dotację nie tylko na wymianę pieca, ale i na zakup oraz instalację paneli fotowoltaicznych.

Maksymalna kwota wsparcia z tego tytułu wynosi do 30 tys. zł. Instalacja fotowoltaiczna zrealizowana przy wsparciu programu „Czyste powietrze” nie może jednak zostać objęta dofinansowaniem programu „Mój Prąd”.

Z kolei ulga termomodernizacyjna polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów – w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku mieszkalnym jednorodzinnym. Ulga termomodernizacyjna pozwala na odliczenie od dochodu wydatków do wysokości 53 tys. zł poniesionych na termomodernizację budynków jednorodzinnych.

Podatnikowi przysługuje jedno odliczenie, niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości – dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu mieszkalnego  Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.