Jak informowaliśmy w połowie lutego, Lasy Państwowe rozpoczęły ogólnopolską akcję skupu gruntów pod nowe lasy. Właściciele gruntów, na których może powstać las, mogą zgłaszać się do do nadleśnictw z ofertą sprzedaży.

Swoją świeżo zalesioną działkę - zmuszony okolicznościami życiowymi - chciałby też sprzedać LP nasz czytelnik. Ale ma wątpliwość - czy będzie musiał w związku z tą sprzedażą zwrócić uzyskane dotychczas zalesieniowe i pielęgnacyjne dotacje? 

Według Edwarda Siarki, sekretarza stanu w resorcie klimatu i środowiska, jak dotychczas, sprzedaż lasu powstałego w wyniku dopłat unijnych nie powodowała obowiązku zwrotu otrzymanej dotacji z PROW.

- O ile wśród gruntów oferowanych do sprzedaży znajdą się grunty, których właściciele uprzednio zalesili je korzystając ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Lasy Państwowe będą rozpatrywały taką ofertę kierując się wskazanymi wyżej priorytetami, które znajdują odzwierciedlenie w zaaprobowanych przez rząd strategiach oraz w ustawie o lasach (art. 37 ust. 2) - informuje wiceminister Siarka, odpowiadając na interpelację poselską.

Zdaniem Edwarda Siarki, LP formułując ofertę zakupu gruntów do zalesień, kierują ją do właścicieli gruntów o marginalnej przydatności rolniczej, których uprawa współcześnie nie spotyka się z zainteresowaniem.

- Adresatem oferty zakupu lasów są osoby, które nie posiadają wiedzy i środków technicznych, by samodzielnie zajmować się swoim lasem. Nie mają też potrzeb, by korzystać z drewna z własnych lasów. Współcześnie wiele osób dziedziczy las, choć wyprowadziło się z rodzinnych okolic i mieszka w odległych miastach bądź za granicami kraju. W takich lasach – niezależnie od ich wieku czy okoliczności powstania – nie wykonuje się zabiegów sanitarnych i pielęgnacyjnych, co może zagrażać trwałości lasów sąsiadujących - wyjaśnia wiceminister i dodaje: - W latach ubiegłych, sprzedaż lasu powstałego w wyniku dopłat unijnych nie powodowała obowiązku zwrotu otrzymanej dotacji.

Znalazłeś ciekawą nieruchomość? Sprawdź jak możesz ją sfinansować

Warto też wiedzieć, że jednostki organizacyjne Lasów Państwowych sporządzają plany zalesień dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

A jak wygląda statystyka nabytych przez PGL Lasy Państwowe gruntów w okresie ostatnich 5 lat?

Jak informuje Edward Siarka, w poszczególnych latach, na podstawie art. 37 i 37a (prawo pierwokupu) ustawy o lasach nabyte zostały następujące ilości gruntów: 2017 r. – 499 ha, 2018 r. – 474 ha, 2019 r. – 1061 ha, 2020 r. – 451 ha, 2021 r. – 1466 ha.