W decyzji obniżającej podatek rolny nie mam takiej informacji, że to pomoc de minimis – mówi nam czytelnik. - Nie podano mi jej także podczas zawierania umowy na kredyt preferencyjny ARiMR. Czy taka informacja powinna być zamieszczana w decyzjach, czy rolnik musi sam kontrolować rodzaj i wysokość otrzymywanej pomocy, aby nie przekroczyć limitu de minimis? Skąd mam wiedzieć, że to pomoc de minimis, skoro tylko raz, kiedy dostałem pomoc z ARiMR w 2012 r. po wymarznięciach, napisano, że to w ramach de minimis?

Wątpliwości czytelnika przekazaliśmy do MRiRW. To wyjaśnia:

„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.) podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie powinny zawierać dane określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53, poz. 354 z późn. zm.) w tym informację o wysokości udzielonej pomocy brutto w złotych i euro.”