Czy przystępować do systemu dla małych gospodarstw? Czy decydować się na ograniczenie górnej granicy dopłat do 1250 euro w zamian za oferowane korzyści? I jakie to będą korzyści? ARiMR wskazała na cztery zalety wyboru systemu dla małych gospodarstw.

Trzy z nich już opisaliśmy:
zwolnienie z publikacji o beneficjentach płatności w ramach przepisów o przejrzystości wsparcia unijnego 

- zwolnienie z ewentualnych kar administracyjnych z tytułu tzw. niezgłoszenia wszystkich działek rolnych w gospodarstwie

- zwolnieniez obowiązku realizacji praktyk zazielenienia.

Wreszcie ostatnia z korzyści, wskazywanych przez ARiMR: "zwolnienia z kontroli w ramach zasady wzajemnej zgodności, ale nie z wymogów przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego".

Jak ją interpretować? Na czym polega obowiązek przestrzegania "prawa powszechnie obowiązującego" i jak będzie wyglądało potwierdzenie jego realizacji, skoro nie będzie kontroli? Jakie są inne możliwości potwierdzenia przestrzegania prawa i jak będzie to sprawdzane?" - zapytaliśmy w ARiMR.

Odpowiedź agencji jest następująca:

„Rolnicy, którzy zdecydują się przystąpić do systemu dla małych gospodarstw, zostaną zwolnieni z kontroli norm i wymogów wzajemnej zgodności (cross-compliance) o których mowa w załączniku II rozporządzenia nr 1306/2013, ale nie z przestrzegania krajowego prawa powszechnie obowiązującego np. ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, ustawie o ochronie roślin, ustawie o nawozach i nawożeniu, etc Obowiązki te podlegać będą odpowiednio kontroli, jak dotychczas , a więc przez Inspekcję Weterynaryjną, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska".