Do 8 kwietnia br. blisko 167 tysięcy rolników złożyło już w biurach powiatowych ARiMR wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich za 2011 r. Spośród  nich ponad połowa ubiega się również o przyznanie dopłat związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w trudnych warunkach, np. na słabych glebach, są to tzw. płatności ONW. Ponadto do ARiMR trafiło również 10,5 tys. wniosków o przyznanie wsparcia w ramach "Programu rolnośrodowiskowego". Z tej liczby ponad 1,5 tys. to wnioski rolników, którzy po raz pierwszy rozpoczynają w swoich gospodarstwach wdrażanie działań objętych takim wsparciem. Blisko 9 tys. wniosków złożyli rolnicy, którzy już prowadzą działalność w ramach "Programu rolnośrodowiskowego" i będą ją kontynuować w następnym roku. Każdy rolnik otrzymujący dopłaty rolnośrodowiskowe musi prowadzić działalność zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym programie przez kolejne pięć lat.

Tegoroczny nabór wniosków jest już ósmym z kolei, w którym rolnicy mogą ubiegać się o płatności bezpośrednie będące głównym instrumentem Wspólnej Polityki Rolnej realizowanej przez Unię Europejską. W ramach dopłat za 2011 rok polscy rolnicy otrzymają  w sumie ok. 3,34 mld euro.