Podczas obrad senackiej Komisji Rolnictwa minister Stanisław Kalemba wrócił do kwestii modulacji.

Przypomniał, że w ubiegłym roku była propozycja, aby środki na dopłaty bezpośrednie zmniejszyć o 232 mln euro, Ministerstwo Rolnictwa zakwestionowało takie stanowisko, ale 24 lipca Komisja Europejska podjęła ostateczną decyzję i redukcja środków o 102 mln euro stała się faktem. Modulacja dotyka gospodarstwa otrzymujące powyżej 5 tys. euro (redukcja o 10 proc.) i ponad 300 tys. euro (o dalsze 4 proc.)

- Rozważamy bardzo poważnie, żeby i ten akt wykonawczy, który jest dla Polski niekorzystny i dotyka ok. 117 tys. gospodarstw, zaskarżyć do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Poważnie to analizujemy, mamy czas do 5 października, we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych jesteśmy skłonni, żeby to i dalej zaskarżyć – stwierdził minister Kalemba.