- Wnioski można składać od poniedziałku 19 listopada do właściwego urzędu gminy. Będą one przyjmowane do 18 grudnia. Chcielibyśmy, aby jak najwięcej mieszkańców skorzystało z tego programu pomocy w usuwaniu tych szkodliwych odpadów - poinformował dyrektor biura projektu usuwania azbestu w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Dariusz Król.

Król przewiduje, że po zweryfikowaniu wniosków i przeprowadzeniu procedur przetargowych prace związane z demontażem azbestowych dachów i utylizacją tych odpadów mogą się rozpocząć w maju 2013 r.

Jedyny koszt, jaki będą musieli ponosić wnioskodawcy, to położenie nowego dachu.

Program usuwania i utylizacji azbestu na Lubelszczyźnie jest finansowany w ramach Polsko - Szwajcarskiego Programu Współpracy. Program realizowany jest od stycznia 2012 r. i ma potrwać do końca czerwca 2016 r. Jego łączny koszt to ponad 45 mln zł, z czego 85 proc. stanowią środki pochodzące ze Szwajcarii, a pozostałe 15 proc. z budżetu województwa lubelskiego.

W roku 2012 złożonych zostało ok. 1,2 tys. wniosków dotyczących usunięcia prawie 3 tys. 600 ton wyrobów azbestowych, co ma kosztować prawie 2 mln zł.

Średni koszt demontażu, usunięcia i utylizacji jednej tony wyrobów azbestowych z dachu waha się od 800 do 1400 zł. 100 m.kw. pokrycia dachowego to szacunkowo 1,5 tony odpadów azbestowych.

Przeprowadzona w 2009 r. inwentaryzacja wyrobów azbestowych wykazała, że na terenie województwa lubelskiego jest ich około 800 tys. ton. Przeważająca ilość - 98 proc. - znajduje się na prywatnych posesjach, w zdecydowanej większości na terenach wiejskich.

W rzeczywistości odpadów azbestowych na terenie województwa może być więcej, ponieważ inwentaryzacja nie objęła odpadów z dachów samodzielnie niegdyś zdemontowanych przez właścicieli i wyrzuconych np. do lasu, czy składowanych gdzieś na terenie ich nieruchomości. Azbest z tzw. dzikich wysypisk jest również sprzątany w ramach programu.

O dotację z Polsko-Szwajcarskiego Programu Współpracy na usuwanie azbestu mogą się też ubiegać na Lubelszczyźnie samorządy czy spółdzielnie mieszkaniowe, ale jednostki te muszą pokrywać część kosztów tego przedsięwzięcia.

Według obowiązującego prawa, od 2004 r. demontażem wyrobów azbestowych, ich usuwaniem i utylizacją mogą się zajmować tylko wyspecjalizowane firmy.